Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder

kievit


broedvogels 2020

broedvogelverslagen 2019
Broedvogelverslag 2017

  2020 2019 2018 2017 2016 1990
grutto 125 143 142 153 187 60
kievit 187 210 227 259 306 224
tureluur 90 94 110 93 100 6
scholekster 36 44 47 42 47 23
kluut 47 49 49 57 78 4
kl.plevier 0 2 0 1 0 0
steltkluut 0 0 2 10 1 0
wilde eend 211 245 241 262 261 60
bergeend 67 79 76 65 78 17
slobeend 21 36 54 29 54 11
zomertal. 3 10 6 3 11 1
wintertal. 11 18 17 8 25 4
kuifeend 15 14 24 18 16 1
krakeend 42 50 52 37 33 0
pijlstaart 0 0 0 1 1 0
smient 2 3 3 3 2 0
gr.gans 69 82 91 102 65 0
meerkoet 83 103 133 95 113 6
can.gans 21 27 48 79 48 0
kokmeeuw 94   116 11 25 0
visdief 0   7 3 2 0
veldleeuw 140 136 122 99 90
graspieper 128 126 113 116 132
rietzanger 396 345 252 319 329
kl.karekiet 210 174 143 179 199
rietgors 89 66 76 78 79
blauwborst 66 34 58 52 55 0
gele kwik 42 34 28 26 34
witte kwik 4 7 3 4 8
roodborsttapuit 36 24 20 26 13  
kwartel 3 8 2 6 3
patrijs 26 19 11 17 18
torenvalk 8   5 6 5
bruine kiek 0   1 2 1
Velduil 1 0 0 1 1  
Sprinkhaanzanger 4          
graszanger 7 1        
snor 1 2        
lepelaar 0 1        
geoorde fuut 2 1