Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder

kievit


broedvogels 2017

Broedvogelverslag 2017


  2018 2017 2016 2015 2014 1990
grutto 142 153 187 180 212 60
kievit 227 259 306 299 451 224
tureluur 110 93 100 100 108 6
scholekster 47 42 47 61 75 23
kluut 49 57 78 80 105 4
kl.plevier 0 1 0 1 1 0
steltkluut 2 10 1 0 1 0
wilde eend 241 262 261 246 290 60
bergeend 76 65 78 68 86 17
slobeend 54 29 54 53 78 11
zomertal. 6 3 11 5 2 1
wintertal. 17 8 25 2 18 4
kuifeend 24 18 16 10 12 1
krakeend 52 37 33 24 27 0
pijlstaart 0 1 1 0 1 0
smient 3 3 2 4 1 0
gr.gans 91 102 65 94 92 0
meerkoet 133 95 113 106 117 6
can.gans 48 79 48 31 29 0
kokmeeuw 116 11 25 48 98 0
visdief 7 3 2 0 44 0
veldleeuw 122 99 90 83 100
graspieper 113 116 132 113 135
rietzanger 252 319 329 323 294
kl.karekiet 143 179 199 194 169
rietgors 76 78 79 83 83
blauwborst 58 52 55 58 65 0
gele kwik 28 26 34 28 28
witte kwik 3 4 8 ? 3
kwartel 2 6 3 7 7
patrijs 11 17 18 15 14
torenvalk 5 6 5 ? 4
bruine kiek 1 2 1 1 2
Velduil 0 1 1      
roodborsttapuit 20 26 13 13