Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder

kievit


broedvogels 2022

broedvogelverslagen 2019
Broedvogelverslag 2017

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1990
grutto 104 130 125 143 142 153 187 60
kievit 191 220 187 210 227 259 306 224
tureluur 93 93 90 94 110 93 100 6
scholekster 33 49 36 44 47 42 47 23
kluut 68 66 47 49 49 57 78 4
kl.plevier 1 3 0 2 0 1 0 0
steltkluut 4 2 0 0 2 10 1 0
wilde eend 195 202 211 245 241 262 261 60
bergeend 52 48 67 79 76 65 78 17
slobeend 32 14 21 36 54 29 54 11
zomertal. 0 5 3 10 6 3 11 1
wintertal. 20 16 11 18 17 8 25 4
kuifeend 12 10 15 14 24 18 16 1
krakeend 43 38 42 50 52 37 33 0
pijlstaart 1 0 0 0 0 1 1 0
smient 3 6 2 3 3 3 2 0
gr.gans 36 54 69 82 91 102 65 0
meerkoet 130 104 83 103 133 95 113 6
can.gans 8 11 21 27 48 79 48 0
kokmeeuw 117 127 94   116 11 25 0
visdief 0 0 0   7 3 2 0
veldleeuw 127 122 140 136 122 99 90
graspieper 103 124 128 126 113 116 132
rietzanger 369 308 396 345 252 319 329
kl.karekiet 149 158 210 174 143 179 199
rietgors 83 64 89 66 76 78 79
blauwborst 58 60 66 34 58 52 55 0
gele kwik 39 38 42 34 28 26 34
witte kwik 7 8 4 7 3 4 8
roodborsttapuit 32 32 36 24 20 26 13  
kwartel 2 5 3 8 2 6 3
patrijs 17 24 26 19 11 17 18
torenvalk 1 5 6   5 6 5
bruine kiek 2 1 0   1 2 1
Velduil 0 0 1 0 0 1 1  
sprinhaanzanger 0 1 4          
graszanger 2 2 7 1        
snor 1 1 1 2        
lepelaar 0 1 1 1        
geoorde fuut 0 0 2 1