Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder

kievit


broedvogels 2017

Broedvogelverslag 2017


  2017 2016 2015 2014 2013 1990
grutto 153 187 180 212 225 60
kievit 259 306 299 451 434 224
tureluur 93 100 100 108 121 6
scholekster 42 47 61 75 72 23
kluut 57 78 80 105 94 4
kl.plevier 1 0 1 1   0
steltkluut 10 1 0 1 1 0
wilde eend 262 261 246 290 304 60
bergeend 65 78 68 86 101 17
slobeend 29 54 53 78 79 11
zomertal. 3 11 5 2 6 1
wintertal. 8 25 2 18 13 4
kuifeend 18 16 10 12 17 1
krakeend 37 33 24 27 30 0
pijlstaart 1 1 0 1   0
smient 3 2 4 1 4 0
gr.gans 102 65 94 92 97 0
meerkoet 95 113 106 117 84 6
can.gans 79 48 31 29 35 0
kokmeeuw 11 25 48 98 17 0
visdief 3 2 0 44 24 0
veldleeuw 99 90 83 100  
graspieper 116 132 113 135  
rietzanger 319 329 323 294  
kl.karekiet 179 199 194 169  
rietgors 78 79 83 83  
blauwborst 52 55 58 65   0
gele kwik 26 34 28 28  
witte kwik 4 8 ? 3  
kwartel 6 3 7 7  
patrijs 17 18 15 14  
torenvalk 6 5 ? 4  
bruine kiek 2 1 1 2 2
Velduil 1 1        
roodborsttapuit 26 13 13