Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder


Ontdek de UITKERKSE POLDERS, de FONTEINTJES, het STRAND…

Aanbod voor groepen

 

Reservatieformulier

Réservation formulaire

 

Natuurwandeling Uitkerkse Polders:

Duur: 2.30 uur

Prijs : € 60

Aard van de wandeling: kennismaking met de Uitkerkse polders -verharde wegen - ontstaan, evolutie, welke dieren leven er, welke planten groeien er… rustig, ontspannend, informatieve wandeling.

Wanneer? Het ganse jaar door.

Waar? Bezoekerscentrum Uitkerkse polders

Maximum 25 personen per gids

Doelgroep : iedereen

 

Grote Natuurwandeling Uitkerkse Polders:

Duur : 3 à 3.30 uur

Prijs : € 60

Aard van de wandeling:  ongeveer 7,5 km - uitvoerige kennismaking met de Uitkerkse Polders - deels verharde wegen, deels onverhard – ontstaan, evolutie, leven van dieren en planten, beheersmaatregelen,.. rustige maar meer intense informatieve wandeling.

Wanneer? Het ganse jaar door.

Waar? Bezoekerscentrum Uitkerkse polders

Maximum 25 personen per gids.

Doelgroep : iedereen die goed te been is.

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers,noch kinderwagens.

 

Vogel- en Vriezeganzenwandeling:

Duur: 2.30 uur

Prijs: € 60

Aard van de wandeling: kennismaking met de Uitkerkse polders als overwinteringsgebied van Kolganzen, Kleine Rietganzen, Brandganzen, Smienten, enz.

Belang van het gebied binnen het Europees Netwerk van belangrijke Natuurgebieden, Europese Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, …

Wanneer? Vanaf 15 november tot eind februari

Waar? Bezoekerscentrum Uitkerkse polders

Maximum 25 personen per gids.

Doelgroep: iedereen – verharde wegen.

 

Broedvogelwandeling door de polders

Duur: 2 à 2.30 uur

Prijs € 60

Aard van de wandeling : speuren naar de aanwezige broedvogels, met aandacht voor de zang en de roep, de baltsvlucht en later op het seizoen ook de jongen.

Wanneer? Vanaf 1 april tot en met 15 juni

Waar? Bezoekerscentrum Uitkerkse polders

Maximum 25 personen

Doelgroep: iedereen die houdt van vogels en het nieuwe leven – verharde wegen

 

Teamdag voor bedrijven

Op zoek naar een originele invulling voor de teamdag met uw bedrijf? Contacteer ons en we stellen  een aantrekkelijk programma samen!

 

Historische landschapswandeling

Duur : 2.30 à 3 uur

Prijs : € 60

Aard van de wandeling : archeologie, landschapsrelicten en gebouwen in de Uitkerkse polders. Gebied van mens en natuur.

Wanneer? Maanden februari en oktober.

Waar? Bezoekerscentrum Uitkerkse polders

Maximum 25 personen per gids

Doelgroep: alle geïnteresseerden (vb: heemkundige kringen, gidsen erfgoed,….) niet geschikt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens; laarzen (liefst) of hoger schoeisel noodzakelijk. Vaste wegen en weiden.

 

Grassen en Zilte plantenwandeling

Duur : duur 2.30 à 3 uur

Prijs : € 60

Aard van de wandeling : unieke zilte plantenwandeling in de kwetsbare en beschermde delen van het reservaat

Wanneer? Vanaf 1 juni tot en met 15 juni.

Waar? Bezoekerscentrum Uitkerkse polders

Maximum : 15 personen.

Doelgroep : natuurgidsen, geïnteresseerden in flora, zilte planten ; deze wandeling wordt als studie opgevat. Niet geschikt voor rolstoelgebruikers, kinderen, … laarzen of hoger schoeisel zeker noodzakelijk.

 

Plantenwandeling rond het bezoekerscentrum  - gekoppeld aan onderzoek waterbeestjes in de poel.

Duur  : 2 uur

Prijs € 60

Aard van de wandeling : rustige wandeling toegespitst op aanwezige flora en fauna in de biotoop rond het bezoekerscentrum  (dus niet in de polders). Dit wordt gekoppeld met een activiteit in en rondom de poel – determinatie van waterbeestjes, amfibieën,...

Wanneer ? Vanaf paasvakantie tot en met  september

Waar? Bezoekerscentrum Uitkerkse polders

Maximum : 25 personen

Doelgroep : iedereen die graag planten en dieren van nabij bekijkt –  geschikt voor schoolklassen met kinderen/jongeren – minder of niet geschikt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens.

 

Fietsen door de polders – geschiedenis van mens en natuur (?)

Duur : 2 à 2.30uur

Prijs : € 60

Aard van de activiteit: met eigen fiets door de polders (reservaat, landbouw- en kustgebieden) tussen weidevogels, oude landschapsrelicten, hoeves, bloemen, graanvelden,…

Wanneer? Vanaf 15 mei tot 30 september

Waar? Bezoekerscentrum Uitkerkse polders

Maximum 25 personen

Doelgroep: iedereen die kan fietsen

 

Orchideeëntocht door de Fonteintjes

Duur : 2 à 2.30 uur

Prijs : € 60

Aard van de wandeling : op zoek naar orchideeën in een enig natuurgebied, duinpoelen met zoet water, op 50m van de zee.

Wanneer? Vanaf 10 mei tot en met 10 juni

Waar? Kustlaan, tegenover Parking Duinse polders, langs de duinenzijde – aan de verkeerslichten.

Doelgroep : iedereen – niet geschikt voor rolstoelgebruikers noch kinderwagens; maximum 25 personen

 

Zomerwandeling door de Fonteintjes, met mogelijke korte uitbreiding langs het strand.(naar keuze)

Duur: 2 à 2.30 uur

Prijs : € 60

Aard van de wandeling: wandeling door het natuurreservaat de Fonteintjes, langs duinen, bloemen en planten en eventueel terugkeer langs het strand (naar keuze)

Wanneer? Vanaf 15 juni tot en met 15 september

Waar? Kustlaan, tegenover Parking Duinse polders, langs de duinenzijde – aan de verkeerslichten.

Doelgroep : iedereen – niet geschikt voor rolstoelgebruikers of kinderwagens; maximum 25 personen – ook geschikt voor schoolklassen.

 

Strand- en duinenwandeling tussen Blankenberge en Zeebrugge

Duur : 2 à 2.30 uur

Prijs: € 60

Aard van de wandeling: wandeling langs het strand en de duinen op zoek naar planten, schelpen en andere zeedieren

Wanneer? Vanaf 15 maart tot 15 oktober  -  datum en tijdstip ruim vooraf vast te leggen met de gids – hier moeten we rekening houden met het getij (eb)!

Waar? Afspraak op het einde van de zeedijk van Blankenberge,waar de duinen beginnen, richting Zeebrugge – Fonteintjes.

Doelgroep : iedereen, zeker ook geschikt voor schoolklassen kinderen/jongeren

 

Klimaatswijziging zichtbaar of niet ? Themawandeling op het strand, langs de zee en de duinen

Duur : 2  à 2.30 uur

Prijs : € 60

Aard van de wandeling: Warmt het klimaat nu echt vlugger op? Wat zijn de gevolgen? Zijn deze reeds zichtbaar?

Wanneer?  Maart/april en oktober / november – datum en tijdstip ruim vooraf vast te leggen met de gids – hier moeten we rekening houden met het getij (eb)!

Waar? Afspraak op het einde van de zeedijk van Blankenberge,waar de duinen beginnen, richting Zeebrugge – Fonteintjes.

Doelgroep : iedereen, zeker ook geschikt voor schoolklassen kinderen/jongeren