Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder


Dit project kadert binnen het grotere Park&Walk-project van de federaal Minister voor Mobiliteit en de natuurverenigingen Natuurpunt en Natagora ( de zustervereniging van Natuurpunt in Wallonië en Brussel)

De bedoeling is om het motto “car free = care free” in de praktijk te brengen. Via dergelijke parkings stimuleren we bezoekers om hun auto aan de rand van het natuurgebied te laten staan, zo vermijden we onveilige situaties in het gebied zelf (met tevens verstoring naar natuurwaardes) en krijgen wandelaars en fietsers een zee van rust.

Bovendien vormen deze zones ook een ideaal vertrekpunt voor een wandeling. Dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Haan werd werk gemaakt van een kwaliteitsvolle inrichting van de parking aan de Neptunuslaan. Daarbij werd ook gekozen voor een uniforme bebording. Natuurpunt plaatste daar ook een open kijkhut (zie kaart)

persbericht