Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder


Scholen zijn sowieso welkom om met de leerlingen de polder te komen bezoeken. In het bezoekerscentrum kunnen de leerlingen allerhande opsteken in de vernieuwde tentoonstellingsruimte. Er kunnen ook gidsen aangevraagd worden via dit bezoekerscentrum

Om de leerkracht wat tegemoet te komen hebben we natuur.koffers samengesteld

het zijn educatieve pakketten voor 3e graad lager of 1e graad secundair die modulair zijn opgebouwd rond de thema’s “vogels” en “vriezeganzen”. In het voorjaar komen hier nog de thema’s bij van de weidevogels en de kustvogels. Het idee is dat de leerkracht ahv de koffer (tevens gevuld met een mobiele tentoonstelling, een kleine bibliotheek, educatieve spelen, …) hier meerdere lessen (een module/thema is 2 à 3 lessen minimaal) rond de natuur uit kan puren en dit zelfstandig (dus zeer laagdrempelig). Er zijn wel diverse opleidingsmomenten voorzien rond “hoe werk ik met de koffer”.

Er is een "map voor de leerkracht" voorzien. De koffers zijn aanwezig in het bezoekerscentrum en kunnen aldaar eens bekeken worden
Meer inlichtingen