Weidevogelreservaat
Uitkerkse Polder

www.uitkerkse-polder.be [Natuurpunt blankenberge]


dé vereniging voor natuurbehoud en landschapszorg in Vlaanderen

Natuurpunt is een vereniging die opkomt voor de natuur in Vlaanderen. Ontstaan uit de fusie tussen Natuurreservaten vzw en De Wielewaal vzw wordt Natuurpunt met 90.000 leden, duizenden vrijwillige medewerkers en meer dan 18.500 hectaren natuurgebied in beheer, meteen ook de belangrijkste vereniging voor natuurbehoud en landschapszorg in Vlaanderen. 370 professionele medewerkers ondersteunen de vrijwilligerswerking.

Reeds meer dan 20 jaar is de Werkgroep Uitkerkse Polder (WUP) als afdeling van Natuurpunt te Blankenberge actief bezig met het aankopen, beschermen en beheren van interessante weidegronden in de polders van Blankenberge.
We vergaderen maandelijks in zowat 4 verschillende groepen. Er is een bestuursvergadering, een beheerwerkgroepvergadering, een bezoekerscentrumvergadering en dan uiteindelijk de wup-vergadering waar we allemaal naartoe komen. Wie zich als vrijwilliger wil inzetten is altijd welkom. De sfeer is veelal uitmuntend en naast het serieuze werk wordt er nogal wat afgelachen. Ben je geďnteresseerd stuur dan maar vlug een mailtje naar de voorzitter (zie hieronder)

Er zijn zo'n 350 gezinnen lid van Natuurpunt Blankenberge. Deze mensen ontvangen naast het nationale tijdschrift ook de Spille het lokaal tijdschrift van Natuurpunt Brugs Ommeland (NBO).

Op en rond de voormalige vuilnisbelt hebben we onze thuisbasis uitgebouwd. We toverden "het stort" om tot een heus stukje natuur en plantten er ons bezoekerscentrum "De Groenwaecke" in, waar iedereen welkom is en waar er constant tentoonstellingen en activiteiten georganiseerd worden. Ook in het weekend kun je er iets te komen drinken tijdens je uitstap in de polders.
In het reservaat hebben we inmiddels ook 4 schuilhutten, een kijktoren en een kijkwand gebouwd om de bezoekers de gelegenheid te geven de vogels van zeer nabij te observeren (zie rubriek hoe bezoeken)

Hopelijk kunnen we jou eens ter plaatse begroeten

U kunt ons project steunen door een storting op
rekeningnummer 293-0212075-88
van Natuurpunt Vlaanderen,
met vermelding "projectnr. 5519"
Vanaf € 40,00 ontvang je een fiscaal attest.

lid worden van Natuurpunt: DOEN!!!!

Voorzitter:
Kristien Popelier

Secretaris:
Christine De Prest

beleid / aankopen:
John Van Gompel

Natuurhistorisch Secretaris & ledenadministratie:
Geert De Clercq

Co-Penningmeesters:
Marianne De Pauw
Doris Van Parijs

Conservators:
Dirk Content
John Van Gompel  (emailadres zie boven)
Franky Beidts

Verantwoordelijke Bezoekerscentrum:
Anneleen Lybeer

Verantwoordelijke cafetaria:
Nadine Decroix

Verantwoordelijke werkgroep bezoekerscentrum
Patrick Vrielynck

Verantwoordelijke Gidsenwerkgroep
Geert De Clercq

Verantwoordelijke PR & Prom
Christine De Prest

Webmaster
Franky Beidts (emailadres zie hierboven)