Contact: Bart Slabbinck, 0473-47 23 74
Onderwerp: Eerste Park&Walk-parking in België
Datum: 16 augustus 2006

Belgische primeur: eerste Park&Walk-parking aan natuurgebied

Vandaag, 16 augustus, huldigden federaal minister voor mobiliteit Renaat Landuyt in het bijzijn van burgemeester van De Haan Christine Beirens en Willy Ibens, directeur Natuurpunt, de eerste Belgische Park&Walk-zone in. Het natuurgebied de Uitkerkse Polder bij Blankenberge krijgt de primeur.

Deze “randparking” vormt één van de blikvangers in het onthaalplan van dit poldergebied waarbij gezocht werd naar een evenwicht tussen het vrijwaren van de unieke fauna en flora enerzijds en anderzijds een optimale beleving door recreanten.

De bedoeling is niet om grote betonvlaktes te creëren rondom natuurgebieden, wel om het motto “car free = care free” in de praktijk te brengen. Via dergelijke parkings stimuleren we bezoekers om hun auto aan de rand van het natuurgebied te laten staan, zo vermijden we onveilige situaties in het gebied zelf (met tevens verstoring naar natuurwaardes) en krijgen wandelaars en fietsers een zee van rust. Bovendien vormen deze zones ook een ideaal vertrekpunt voor een wandeling. Dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Haan werd werk gemaakt van een kwaliteitsvolle inrichting van de parking aan de Neptunuslaan. Daarbij werd ook gekozen voor een uniforme bebording. Natuurpunt plaatste een open kijkhut en binnenkort komen er informatiepanelen en een uitkijktoren.

De natuur.mobiliteitsladder: tot navolging verzocht

Dit project kadert binnen het grotere Park&Walk-project van de federaal Minister voor Mobiliteit en de natuurverenigingen Natuurpunt en Natagora ( de zustervereniging van Natuurpunt in Wallonië en Brussel) . De minister daagde hen uit om een methodiek te ontwikkelen voor een doordachte ontsluiting van natuurgebieden. De natuurverenigingen reageerden hierop door een mobiliteitsladder als praktisch toetsingskader uit te werken. Net als voor een drukke stad waar mobiliteitsplannen al lang ingeburgerd zijn, zoeken we nu dus ook voor natuurgebieden naar een duurzame modal split:

  • enerzijds willen we het drukke, verstorende (veelal gemotoriseerde) verkeer uit het natuurgebied krijgen
  • anderzijds willen we zachtere vervoersmiddelen (wandelen én fietsen) alle kansen geven.

In de folder in bijlage vind je meer uitleg over hoe dit instrument opgebouwd is en hoe het toegepast wordt in de Uitkerkse Polder.

Net zoals het mobiliteitsplan van de stad Brugge twintig jaar geleden een heuse revolutie teweeg bracht, zijn de initiatiefnemers er van overtuigd dat ook dit unieke zoeken naar een polder voor mens én natuur zeer inspirerend kan en zal werken. Nu al worden in 4 andere natuurgebieden in België de methodes uitgetest (en met succes: dit najaar worden nog 5 Park&Walks geopend, gekoppeld aan 7 nieuwe wandelingen!). Of hoe Natuurpunt & Natagora hun streven voor “natuur voor iedereen” meer dan ooit ter harte neemt.

Folder natuur.mobiliteitsladder (.pdf, 383kb)

 

 

Sofie Versweyveld
Persverantwoordelijke Natuurpunt
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Tel: 015-29 72 24, 0486-95 14 03
Fax: 015-42 49 21